PITTA
ta, która trawi
ta, która daje ciepło,
kształt, barwa, postrzeganie,
ogień w oczach, ogień w sercu , ogień w działaniu
bezkompromisowa,
ostra, gorąca, płynna , kwaśna, lekka
składa się z żywiołu ognia i wody
pitta zrównoważona to :
inteligencja, koncentracja, rozumienie, bystrość umysłu,
logiczne myślenie, pamięć, wnikliwość, dociekliwość, zgłębianie , wiedza,
dyscyplina, ambicja, rywalizacja, charyzma, wigor, sprawczość,
pitta wyprowadzona z równowagi jest kontrolująca, dominująca, władcza, bywa agresywna,
krytykancka, osądzająca, zgryźliwa, cyniczna, mściwa, perfekcjonistyczna z cechami fanatyzmu, żądna sukcesu
nie istnieje dla niej słowo „ porażka” albo „ nie da się”
jest przyczyną 40 chorób
do harmonizacji potrzebuje umiaru i powściągliwości
autor  Anna Walacik