” Dla człowieka ukierunkowanego na zdrowie, choroba staje się zaledwie czymś, co wypływa na powierzchnię, by zostać uzdrowione; jest lekcją. Choroba mówi: „Spójrz na mnie. Proszę, uzdrów to, co sobą oznaczam i symbolizuję. Proszę, ulecz winę, nienawiść do siebie i ograniczające formy myślowe. Proszę, wznieś się na odpowiedni poziom, by mnie pokochać, tak, abym została wyleczona”. Choroba jest żądaniem duchowego rozwoju. Jest jak natrętny insekt, który daje nam do zrozumienia, że czegoś brakuje i trzeba zwrócić na to uwagę. Potrzeba nowego spojrzenia na daną sprawę. „
David R. Hawkins
” Cierpienie wskazuje na istnienie fałszu. Wyzwala się w kolizji z rzeczywistością.Kiedy twoje złudzenia zderzają się z rzeczywistością, kiedy fałsz zderza się z prawdą, wówczas pojawia się cierpienie. Poza tym nie ma cierpienia.”
Anthony de Mello
” Zdrowie znaczy, że odzyskaliśmy naszą moc, która jest źródłem i nie oddajemy już źródła zdrowia naszego ciała zewnętrznemu światu. Ćwiczenia, które wykonujemy, wynikają z przyjemności, jaką daje nam doświadczanie ciała. Nie mówimy już, że pływanie przyczynia się do fizycznego zdrowia, tylko przyjmujemy postawę, że skoro przyjemnie nam w ciele, lubimy też takie czynności, jak pływanie. Zajęcia, które świat uważa za zdrowe są przejawem naszego wewnętrznego poczucia żywotności. Pojawia się radość z pozwolenia ciału na wyrażanie się w sposób, jaki świat uważa za zdrowy, ale nie dlatego, że jest ono przyczyną zdrowia, tylko że jest jego wynikiem.”
David R. Hawkins